Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Lønseddel, arbejdsmangel for tillidsvalgt og frihed til udenlandsrejse

?: Får jeg udbetalt den korrekte løn, pension, ulempegodtgørelse osv.?

!: Vi ser i sagens natur en del lønsedler på DMpF’s sekretariat og finder ind imellem fejl i dem – små såvel som større. Derfor har vi udviklet et skema til lønseddeltjek: Et til musik- og kulturskolelærere og et til musik- og kulturskoleledere og -mellemledere. Prøv at indtaste dine oplysninger og sammenlign resultatet med din lønseddel. Hvis du får et andet resultat ud, end lønsedlen viser, kan du kontakte din TR, leder eller DMpF, så vi kan få afklaret, hvad der fremkalder forskellen. Du finder skemaerne på DMpF’s hjemmeside. Se også Løn og vilkår: Tjek din lønseddel – Hvordan? 


?: Jeg er tillidsrepræsentant på min musikskole og har nu fået at vide, at jeg vil blive sat ned i ansættelsesgrad, da man ikke mener, at der er tilstrækkeligt med arbejdsopgaver til at udfylde den nuværende ansættelsesgrad. Hvordan skal jeg forholde mig?

!: Som tillidsvalgt, dvs. tillidsrepræsentant (TR), TR-suppleant, arbejdsmiljørepræsentant og repræsentant i MED-udvalget, har du en særlig beskyttelse i din ansættelse. En medarbejder i denne gruppe kan kun afskediges eller sættes ned i ansættelsesgrad, hvis arbejdsgiveren kan påvise tvingende årsager. Der er krav om, at arbejdsgiveren henvender sig til DMpF, før de går i gang med en nedvarsling eller afskedigelse af dig, så du skal bestemt henvende dig, hvis du får sådan en besked – og du vil naturligvis høre fra os, når vi har fået henvendelse fra kommunen.


?: I det kommende skoleår ved jeg, at jeg bliver inviteret på en uges udlandsrejse i anledning af en rund fødselsdag i familien. Hvordan kan jeg holde fri fra mit musikskolearbejde og tage med på turen?

!: En mulighed er at holde 6. ferieuge: I så fald skal du som musikskolelærer senest d. 1. maj i skoleåret før rejsen give besked om, at du ønsker at afholde 6. ferieuge frem for at få den udbetalt eller indregnet i årsnormen i det kommende skoleår. Så snart du ved, hvornår turen finder sted, skal du meddele din leder tidspunktet. En anden mulighed er omsorgsdage, hvis du har børn, som skal med på turen og som fylder 7 år eller mindre i det kalenderår, hvor I skal afsted. Hvis du fylder 60 år eller mere i rejseåret, kan du vælge at lægge dine seniordage i puljen, og endelig kan I måske aftale at omlægge noget tjeneste, hvis det skal til for at få timerne til at række.  Omsorgsdage og seniordage skal du varsle tidligst muligt – dvs. når du ved, hvornår rejsen finder sted.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/