Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Musikalsk samvær hjælper mennesker med hjerneskader

Forfatter: Lea Laursen Pasgaard
Af Lea Laursen Pasgaard

Musik og musikalsk samvær kan hjælpe mennesker med hjerneskade og har potentiale til at forbedre sprog, hukommelse og motorik. Det viser en ny ph.d.-afhandling fra AAU, hvor forsker Tove Stenderup sammen med socialpædagoger har igangsat og analyseret musikalske aktiviteter med hjerneskadede. Studiet peger på, at særligt den musik, som borgeren kender fra sin egen hverdag, gør en forskel.

Rigtig mange af de 20.000 danskere, der hvert år bliver ramt af en hjerneskade, oplever problemer med motorik, kommunikation og det at indgå i sociale sammenhænge. Det, man før kunne, kan man ikke længere. Det kræver genoptræning. Et nyt ph.d.-studie fra Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet (AAU) viser, at musik kan være meget positivt for mennesker, der er blevet ramt af en hjerneskade.

undefined

Fællessang på Bo-, Rehabiliterings- og Aktivitetscentret Tagdækkervej i Hammel

- Musik kan gøre en forskel for mennesker med hjerneskade. Når man hører, synger eller spiller musik, bliver man eksempelvis mere opmærksom og har nemmere ved at holde fokus. Musikalsk samvær kan give en oplevelse af meningsfuldhed, af at mestre, af at der er noget, man kan huske, eller at man har noget at byde ind med sammen med andre. Ligeledes kan musik og musikalsk samvær åbne op for at tale om noget, der er svært, og i forhold til motoriske og sproglige færdigheder, fortæller musikpædagog Tove Stenderup. Hun er lektor ved pædagoguddannelsen i Ikast og har lavet sit ph.d.-studie ved AAU.

Musikken skal være gammelkendt

I samarbejde med tre socialpædagoger og fire borgere fra Ikast-Brande Kommune har Tove Stenderup igangsat forskellige musikalske aktiviteter målrettet den enkelte borger. Studiet peger på, at musikken gør en forskel i genoptræningen af hjerneskaderamte, også når den bruges af socialpædagoger uden særlige musikalske forudsætninger. Det, der har betydning er, at det er hverdagsmusik, som personen med hjerneskade kender.- I den her situation gør det en særlig forskel, at det er musik, man genkender og føler sig godt tilpas med. Hvis borgeren kan lide det, så er det værdifuldt. Der er ikke noget musik, der er finere eller bedre end andet, og musikalsk samvær giver nytte, uanset om det er salmer, folkemusik eller rock. Hverdagsmusik er forbundet med en historik eller følelser, der kan genkendes og bliver bekræftet. Det er genkendeligligheden, der er det vigtige, fortæller Tove Stenderup.

undefined 

Hverdagsmusikken kan derfor også bruges af pårørende, som jo netop kender personens musikpræferencer. Tove Stenderup anbefaler, at man er sammen om at synge, spille og danse til musik, som den ramte har et særligt forhold til. Som inspiration til ph.d.-studiet og undervejs har Tove Stenderup haft et samarbejde med socialpædagog Marianne Fog fra Bo-, Rehabiliterings- og Aktivitetscentret Tagdækkervej i Hammel. Her har musik og musikalske samværsaktiviteter i flere år været et fast element i behandlingen af hjerneskadede borgere. Tagdækkervej er blandt andet kendt for sin årlige musikfestival for senhjerneskadede, deres venner, pårørende, personale og alle Tagdækker-vennerne. Marianne Fog er initiativtager til festivalen og kan nikke genkendende til studiets konklusioner.

undefined

Tove Stenderup

- I mit arbejde har jeg set, hvordan det musikalske samvær bidrager til samtale, glæde og fællesskab, og at det har været med til at give den enkelte borger personlig og social robusthed, livsglæde, udvikling og en oplevelse af sammenhæng efter hjerneskaden, siger Tove Stenderup.

Musik som ugens højdepunkt

En af de mange borgere med senhjerneskade, som har haft glæde af det musikalske samvær på Tagdækkervej, er tidligere musiker Ejvind Pagh Larsen.- Musik har altid betydet noget helt særligt for mig, siden jeg var lille. Efter min hjerneblødning fandt jeg ud af, at jeg havde mistet evnen til at spille. Det var det værste. Jeg ville hellere have mistet talen eller min gang, siger Ejvind Pagh Larsen. Han har de seneste otte år deltaget i forskellige musikalske samværsaktiviteter på Tagdækkervej, og han spiller nu igen musik ved hjælp af spejling og ved at blive guidet.

undefined

Ejvind Pagh Larsen

- Da jeg startede på Tagdækkervej, hjalp Marianne mig, så jeg lærte flere akkorder igen. Det var det bedste, der nogensinde kunne ske. Jeg glæder mig som et lille barn til hver gang, jeg skal have musik med Marianne. Det venter jeg på hele ugen. Jeg får det altid bedre, når jeg spiller musik, fortæller Ejvind Pagh Larsen.

Socialpædagoger ønsker kompetenceløft

I forbindelse med Tove Stenderups forskning peger socialpædagogerne på, at de oplever udfordringer i forhold til egne musikalske kompetencer. De mener, at både egen kompetenceudvikling og et tværprofessionelt samarbejde er nødvendigt, hvis de skal føle sig trygge og have fagligt overskud til at inkludere musik i en social indsats. Tove Stenderup foreslår derfor, at et kompetenceløft inden for musik kan indgå under uddannelsen til pædagog eller for i forvejen uddannede pædagoger som et videreuddannelsesforløb. I begge tilfælde er det væsentligt, at kompetenceløftet inden for musik knyttes an til praksis.

Fakta:

I sin ph.d.-afhandling ’Musikalsk samvær i den socialpædagogiske indsats med mennesker med erhvervet hjerneskade’ har Tove Stenderup undersøgt, hvilken betydning musikalsk samvær har i den socialpædagogiske indsats med mennesker med erhvervet hjerneskade, og hvilken betydning musik fra hverdagskulturen har i den sammenhæng. Læs Tove Stenderups ph.d.-afhandling her: kortlink.dk/aau/27drw

Ifølge Hjerneskadeforeningens hjemmeside er der over 120.000 mennesker i Danmark, der lever med en erhvervet hjerneskade – 75.000 på grund af slagtilfælde og 47.000 på grund af skade på anden måde, eksempelvis ulykke eller sygdom.Tagdækkervej i Hammel er et bo-, rehabiliterings- og aktivitetscenter for voksne med erhvervet senhjerneskade. Centret drives af Region Midtjylland og er en del af Specialområde Hjerneskade.

Læs også:

Instrumentalpædagogikken skal udfordres ellers udvikler den sig ikke

Portrætfotoet af Tove Stenderup: Nanna Bjerg Bækdahl

https://www.facebook.com/dmpf.dk/