Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Musikskolelærere kompenseres for brug af egne IT-redskaber under coronalukning

Forfatter: David Efraim Poulsen
Af David Efraim Poulsen, medieredaktør

Kommunal arbejdsgiver udbetaler telefongodtgørelse til musikskolelærere, der har anvendt egne smartphones på jobbet under coronakrisen.

Som mange musikskolelærere og ledere har oplevet under coronakrisen, har smartphones været et af de foretrukne arbejdsredskaber til onlineundervisningen i musikskolen. Musikskolelærerne har anvendt mobilen til traditionel kommunikation i form af opkalds- og sms-korrespondancer med elever og forældre, men også onlineundervisning via platforme som FaceTime og Messenger har været ret populært. Metoden er nem og let tilgængelig for de fleste, da man ikke behøver at sætte sig ind i en ny teknologi i form af en ny platform eller en app, man ikke mestrer endnu.

”Vi skulle jo bare have det til at fungere", Musikskolelærer Arne Holmgren

Brugen af private devises under krisen har vist sig vital for løsningen af arbejdsopgaverne i musikskolerne og er en af hovedårsagerne til musikskolernes hurtige og succesfulde omstillingsproces, men har samtidig også afdækket at mange musikskolelærere mangler at få stillet de nødvendige IT-arbejdsredskaber til rådighed i deres daglige arbejde. Indsatsen omkring onlineundervisning har udløst megen ros fra både forældre og elever, lyder det fra mange musikskoleledere og -lærere. Man kan samtidig konstatere, at det generelt set er lykkedes at fastholde rigtig mange musikskoleelever trods de hårde odds.

Tiden er ikke til de store fælles personalearrangementer

Mindst én kommunal arbejdsgiver har valgt at vise sin anerkendelse for den ekstraordinære coronaindsats med mere end blot ord. I Middelfart Kommune har man nemlig valgt at værdsætte medarbejdernes fleksibilitet og helt særlige indsats under krisen med både ord, gave og en kontant telefongodtgørelse. ”Overalt i Middelfart Kommune har medarbejdere og ledere under coronakrisen stået i situationer, vi aldrig har prøvet før. Man kan sige, at vi jo i bund og grund ”bare” passede vores arbejde. Men måden, det skete og sker på, har været fantastisk at opleve”, udtaler kommunaldirektøren i Middelfart Kommune Willy Feddersen til MUSIKSKOLEN. Han er imponeret over medarbejdernes vilje til fleksibilitet og kreativitet i opgaveløsningen på alle områder, i mødet med børn og unge, i omsorgen for de ældre og i løsningen af de administrative opgaver. ”Det ønskede vi i direktionen og vores byråd at kvittere for – og da tiden ikke er til de store, fælles personalearrangementer, blev det til en lille erkendtlighed, som kan tages med hjem og nydes på terrassen”, siger Willy Feddersen. Alle kommunens medarbejdere har derfor modtaget enten en æske chokolade fra den lokale chokoladeentreprenør eller en flaske rosévin til at køle sig på i løbet af sommeren. 

undefined

Kommunaldirektør Willy Feddersen

Chokolade eller vin er en tak fra byråd og direktion for medarbejdere og lederes indsats gennem de seneste turbulente måneder. Med gaven fulgte et takkekort med teksten: ”Vi har med COVID-19 stået i en situation, vi aldrig før har prøvet. Overalt på de kommunale arbejdspladser har vi set stor vilje, fleksibilitet og kreativitet til at få det hele til at lykkedes – så vi fortsat har gjort en positiv forskel for den enkelte borger og for fællesskabet - tak for din store indsats”. Musikskolelære i Middelfart Musikskole Arne Holmgren blev meget glad for anerkendelsen. ”Jeg følte, at Middelfart Kommune satte stor pris på, at vi medarbejdere havde løst opgaven godt”, fortæller han.

Kontant kompensation for anvendelse af egen telefon

Musikskolelærerne i Middelfart Musikskole, som er placeret i skoleafdelingen, har nu fået en godtgørelse ind på lønkontoen for deres brug af egen telefon under krisen. ”Jeg synes, det sender et meget stærkt signal, at kommunen vælger at give medarbejderne 600,- kr. til mobilen og en flaske vin eller æske chokolade”, siger Ken Tinggaard, der er klaverlærer i Middelfart Musikskole.

undefined

Musikskolelærer Arne Holmgren, musikskoleleder Morten Andersen og musikskolelærer Ken Tinggaard

Han fortæller, at han under krisen ikke ville have kunnet undervise sine elever uden at bruge sin smartphone. Det stemmer helt overens med de mange meldinger, redaktionen på MUSIKSKOLEN har modtaget fra musikskoler landet over. I starten af krisen valgte Middelfart Musikskole at sende en e-mail ud til alle musikskolelærerne om, at man skulle sige til, hvis man manglede computer, mikrofon eller kamera, så fik man det. I tilgift har musikskolelærere og andre medarbejdere, der har valgt at benytte deres egne private telefoner under krisen, nu modtaget 300,- kr. pr. måned i kompensation for deres fleksibilitet. Folkeskolerne var lukket ned fra den 11. marts frem til den 16. april, hvor Middelfart Musikskole var lukket ned helt frem til den 27. maj. Musikskolen var var derfor ”nedlukket” i 11 uger imod skolernes fem uger. ”Dette gav ikke anledning til bemærkninger fra forvaltningens side, hvor mantraet under hele nedlukningen har været, at vi ikke kan ensrette de løsninger, der skal få de forskellige skoler til at køre”, fortæller musikskoleleder på Middelfart Musikskole Morten Andersen. Han oplever kommunens udmelding som en god, uventet og respektfuld anerkendelse. ”Jeg blev som ansat i kommunen lige så glad og positivt overrasket som lærerne, da jeg fik beskeden, hvor vi som ledere blev bedt om at melde et medarbejderantal ind til forvaltningen”, fortæller han.

Høj medarbejdertrivsel giver et godt omdømme

Klaverlærer Ken Tinggaard kunne ikke ønske sig en bedre arbejdsgiver end Middelfart Kommune. ”Medarbejderens trivsel står højest på kommunens dagsorden, og jeg ved, at kommunen prioriterer musikskolen meget højt”, siger han. Ken Tinggaard brugte selv FaceTime til online-klaverundervisningen via sin smartphone. ”Vi lærere trak på hinandens erfaringer og kompetencer over Microsoft Teams”, fortæller han. Samtidig var det også muligt at få teknisk support fra musikskolens souschef Jonas Kongsted Frederiksen. Musikskoleleder Morten Andersen sætter pris på at arbejde i en kommune, ”…hvor ånden vidner om hjerte, omtanke og omsorg for medarbejderne”, som han formulerer det. ”Jeg har en ven, der arbejder i Danske Bank - sågar i ”hvidvaskningsafdelingen”. Han synes, med modsatte fortegn, ikke det var sjovt at gå på arbejde i den tid, hvor bankens hvidvaskningssager lavede overskrifter i landets medier”. Morten Andersen mener, at det er meget vigtigt, at arbejdsgivere husker at anerkende medarbejderes arbejdsindsats, og ligeledes at man som arbejdsplads har et godt omdømme. ”Der lå beskeder på både mail og telefon fra lærere, forældre og støtteforeningsmedlemmer, som rost kommunens flotte tiltag”, fortæller han.

Fra coronalukning til musikskolehverdag

Musikskolelærer Arne Holmgren oplevede det som ok, at han anvendte egen telefon under coronakrisen. ”Vi skulle jo bare have det til at fungere”, siger han. Han mener dog ikke, at medarbejderne selv skal betale for de arbejdsredskaber, arbejdspladsen og arbejdsopgaverne kræver. I Middelfart Kommune har alle musikskolelærere som standard også fået tilbudt en PC til at løse de digitale arbejdsopgaver, som musikskolejobbet byder på i hverdagen. Arne Holmgren føler derfor, at han generelt har adgang til de nødvendige IT-arbejdsredskaber. ”Hvis en tilsvarende situation med nedlukning skulle opstå, så vil jeg dog gerne have et ekstra kamera, så mine elever bedre kan se mine hænder”, fortæller han. Han oplever, at kommunen prioritere musikskolen og dens lærere højt både økonomisk og arbejdsmiljømæssigt. ”Jeg føler mig meget værdsat som medarbejder i Middelfart Kommune”, siger han og fortæller, at han som deltidsansat arbejder i flere kommuner, så han har et udmærket sammenligningsgrundlag. 

Læs også:

Mange musikskoler trænger til et IT-FIX

Bekymringerne meldte sig hurtigt

https://www.facebook.com/dmpf.dk/