Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Musikskole i en coronatid - Klar til "hjemmearbejdsuge" fra min stue

Forfatter: David Efraim Poulsen
Af David Efraim Poulsen

Musik skal IKKE være en sur pligt i rækken af ​​lektier

I artikelserien Musikskole i en coronatid fortæller vi i fagbladet MUSIKSKOLEN de personlige historier om, hvordan musikskolelærere og -ledere oplever og takler den helt særlige situation, som alle musikskoler står midt i. Her er det klaver-, kor- og børnehaveunderviser Gitte Chren fra Kulturskolen Vesthimmerland, der fortæller, hvordan hun har taklet den virtuelle undervisning fra sin hjemmearbejdsplads mandag den 30. marts.

undefined

Gitte Chren

Op til onsdag den 11. marts startede Gitte hver undervisningslektion med, at eleverne sprittede hænderne af. Selv havde hun på forhånd sprittet klaver, xylofoner, køller, mikrofoner og trommer af. Hun oplever det som en god mulighed for at fortælle eleverne lidt om coronavirus og ikke mindst en god mulighed for at høre lidt om elevernes refleksioner og eventuelle bekymringer.

På hvilke måder har du været i kontakt med og undervist musikskoleeleverne?

Da musikskolen lukkede ned, optog jeg en video og sendte ud til alle mine elever. Budskabet var først og fremmest at sige Hej til eleverne, men også at give dem et tilbud om at mødes virtuelt og at give dem lidt musiklektier. Der var kun to elever, som meldte tilbage, og om det skyldtes, at det væltede ned over hovedet på dem med skolelektier, om de og deres forældre lige skulle finde deres egne ben i den nye situation, eller at forældrene faktisk ikke brugte Speedadmin, ved jeg ikke. Det overraskede mig, at der ikke var flere, som tog imod tilbuddet - men der kom flere til, som ugerne gik. Jeg havde også tilladt mig at sende lidt musiksjov til eleverne i form af en klappeleg, som jeg havde fra en udgivelse fra Legende Musikteori. I den første uge dykkede jeg ned i Speedadmins Study Planner og sendte musiklektier ud til eleverne herfra, det var dog kun de selvsamme to elever, som brugte det.

Hvad synes du har været svært?

Jeg mener, at fjerneundervisning forudsætter videoer. Jeg døjede hele den første uge med at uploade mine undervisningsvideoer til Study Planner, da Speedadmin kun kan uploade filer på 25 MB (De har dog sat det op til 100 MB her i coronatiden). I stedet oprettede jeg så en YouTube-kanal. På den måde var det muligt for mig at uploade de videoer, som jeg brugte en del tid på at optage til eleverne. Videoerne lægger jeg skjult på YouTube-kanalen, og jeg kombinerer så Study Planner med videolinks til min YouTube-kanal. Jeg har haft et par undervisningssessions via Face Time, som ikke rigtigt lykkedes på grund af dårlig internetforbindelse Allerede om mandagen tilmeldte jeg mig et webinar omkring platformen Zoom - og har så efterfølgende øvet mig og holdt voksenmøder osv. Herefter startede jeg sessions, som jeg kalder "Musikhygge ved klaveret" sammen med klaverelever via Zoom.

undefined

LIVE-streaming på FB

Jeg har samtidig to fredage i træk lavet "GOD WEEKEND" fællessang LIVE på Kulturskolen Vesthimmerlands facebookside, og det var noget grænseoverskridende, men også rigtig hyggeligt at få beskeder fra elever med ønsker til næste uges LIVE-streaming. Det har været meget tidskrævende at udarbejdes sangark, oprette begivenhed på Facebook, øve med familien i forhold til LIVE-udsendelsen, besvare kommentarer, mentalt at sætte sig op til LIVE (stressfaktor - dur teknikken - hvad skal jeg sige uden for mange øh bøh), lave teaser-video til Facebook. Generelt mener jeg, at det vigtigste er at opretholde kontakten og dermed relationen til eleverne. Jeg vil gerne give dem mulighed for at hygge sig med musikken, mens vi er på afstand fra hinanden. Det skal IKKE være en sur pligt i rækken af lektier, som jeg tænker, eleverne har nok af! MEN jeg savner virkelig det ugentlige "Hvordan går det med dig?" og kontakten og samværet med eleverne gennem musikken.

Læs også artiklerne:

Det daglige arbejdsfællesskab har stor betydning

På mange måder fungerer undervisningen som normalt

Det værst tænkelige tidspunkt

Jeg holder absolut ikke coronaferie!

Området kan give sig selv et stort klap på skulderen 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/