Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Uventede tal i lønstatistikkerne – tid til eftersyn

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Op til de forestående overenskomstforhandlinger i 2024 finder vi på DMpF’s sekretariat anledning til at se nærmere på de lønstatistikker, som ligger til grund for beregningen af omkostninger, når vi sammen med KL afsøger forskellige muligheder for ændringer i løn- og arbejdsvilkår for musikskolernes ansatte, lærere såvel som ledere.

I den forbindelse finder vi nogle tal, som ikke umiddelbart lader sig forklare, og som giver anledning til at opfordre til skærpet opmærksomhed på en række emner. Her nævnes nogle af dem, som springer i øjnene i statistikkerne for musikskolelærernes overenskomst:

Natpenge

I mange tilfælde kan vi se, at der udbetales natpenge efter statens takster (omkring 26 kr./time) til musikskolelære. Det er en misforståelse: Hvor der før indgåelsen af arbejdstidsaftalen ved OK15, med virkning fra 1. august 2016, blev udbetalt natpenge efter statens takster, bl.a. for arbejde mellem kl. 17 og 06, udbetales der nu en ulempegodtgørelse på 25 % af timelønnen. Da natpenge (med forbehold for forskellige beregningsmodeller) er væsentligt mindre end ulempegodtgørelsen (mindst mulige ulempegodtgørelse udgør pt. godt 45 kr./time), er det bekymrende, hvis de udbetalte natpenge er trådt i stedet for ulempegodtgørelsen, og de pågældende musikskolelærere dermed har fået udbetalt væsentligt mindre, end de har krav på. Se derfor gerne lønsedler igennem for begrebet natpenge eller en ulempegodtgørelse på ca. 26 kr.: De bør ikke optræde på en lønseddel til en musikskolelærer efter 1. august 2016.

Weekendgodtgørelse

Der optræder en del udbetaling af weekendgodtgørelse, men for en dels vedkommende med forskellige, ikke korrekte procentsatser. Ved arbejde i weekends tæller tiden 150 %, som enten kan afspadseres eller udbetales. Hvis dette ikke sker, kan der være tale om en afvigelse fra arbejdstidsaftalens bestemmelser.

Honorarer

Der er indberettet en lang række honorarer til musikskolelærere. Overenskomsten åbner imidlertid ikke mulighed derfor. DMpF står gerne til rådighed for at finde løsninger på at udbetale lønnen for opgaverne indenfor overenskomstens rammer i det omfang, de skønnes at ligge indenfor en musikskolelærers mulige portefølje.

Delt eller tredelt tjeneste

Delt tjeneste optræder kun, hvor tjenesten er brudt, altså hvor man har fri undervejs i en arbejdsdag. Et stort antal udbetalte portioner delt eller tredelt tjeneste vækker undren, idet det fremgår af arbejdstidsaftalen, at den daglige arbejdstid så vidt muligt skal være samlet, og at det umiddelbart er vanskeligt at se nogen saglig grund til i større omfang at bryde en musikskolelærers arbejdstid i løbet af dagen. Delt eller tredelt tjeneste bør derfor granskes for at sikre, at der er grund til at dele tjenesten.

Tillæg ved øveture og koncertrejser

Antallet af udbetalte tillæg ved læreres deltagelse i øveture og koncertrejser forekommer lavere end forventet: Tallene kan muligvis pege på, at det tillæg, som fremgår af arbejdstidsaftalens § 13 (aktuelt knapt 200 kr./hverdag og knapt 440 kr./weekenddag), muligvis glemmes. Hvis du har deltaget i en tur med overnatninger med elevdeltagelse, skal vi derfor opfordre til, at du tjekker, om du har fået tillægget udbetalt på den efterfølgende lønseddel.

Hvad skal du foretage dig?

Som musikskolelærer: Se dine lønsedler igennem for ovenstående emner: Man kan principielt gå 5 år tilbage, hvis der er noget, som skal rettes. Hvis du finder fejl eller er i tvivl, kan du henvende dig til din leder, din TR eller til DMpF for at sikre dig, om alt er i orden.

Som TR og leder: Se ovenstående emner igennem i forhold til udbetalinger til skolens lærere. Hvis det viser sig, at noget ikke er foregået helt, som det skulle, eller du er i tvivl, om alt er på plads, hjælper vi gerne med at udrede sagen.

Filer med fortrolige oplysninger kan sendes med sikker mail til DMpF.

Vi opfordrer desuden til, at man anvender DMpF’s skemaer til

De virker i Excel og er ganske enkle at udfylde, så alle kan med en smule øvelse være med. Der ligger korte instruktionsvideoer på hjemmesiden, hvis noget alligevel skulle drille.

Brug også DMpF’s skema Lønseddeltjek for at se, om den udbetalte løn er korrekt.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/