Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Ulempegodtgørelsen

- et kært barn med (lidt for) mange navne

Nu, hvor vi er i gang med 8. sæson af den nuværende arbejdstidsaftale, er mange ting efterhånden blevet hverdag på musikskolerne. Alligevel får vi en del spørgsmål og sager ind, som peger på, at en opfriskning af visse af reglerne kan være på sin plads, denne gang om ulempegodtgørelsen for musikskolelærere efter arbejdstidsaftalens § 10. En ting, vi bemærker i DMpF, er, at ulempegodtgørelsen en del steder går under andre betegnelser: ulempetillægget, 17-6-tillægget, nattillægget o. lign. Det fører ind imellem til misforståelser som f.eks. udbetaling af natpenge efter statens regler i stedet for ulempegodtgørelsen. Den slags kan have store konsekvenser, idet natpengene udgør mindre end det halve af ulempegodtgørelsen, og manglende udbetaling skal reguleres med 5 års tilbagevirkende kraft.

Samtidigt konstaterer vi fra tid til anden, at der er skoler, hvor der ikke er den helt præcise viden om, hvornår og hvordan ulempegodtgørelse udbetales. Derfor vælger vi her at slå et slag for, at den bliver benævnt korrekt, og at reglerne genopfriskes.

En kort sammenfatning kan se således ud:

  •         Ulempegodtgørelsen består i et tillæg på 25 % af timelønnen inkl. faste tillæg
  •         Ulempegodtgørelsen udbetales for alt planlagt/aftalt arbejde (forberedelse, undervisning, ud- og nedpakning, koncerter, møder osv., dog ikke på ture med overnatning med elevdeltagelse) samt akut opstået forsinkelse, som kræver den ansattes tilstedeværelse for en forsvarlig udførelse af arbejdet på

o   Hverdage kl. 17-06

o   Weekend- og helligdage, hele døgnet (hvor der tillige beregnes weekendgodtgørelse)

o   Juleaften efter kl. 14

o   Grundlovsdag efter kl. 12

  •         Ulempegodtgørelsen udbetales måned for måned efter en konkret opgørelse af den præsterede arbejdstid.  
  •         Der er mulighed for at afspadsere ulempegodtgørelsen efter konkret aftale mellem den enkelte lærer og leder. Der kan med andre ord ikke som udgangspunkt eller rutinemæssigt afspadseres uden konkret og individuel aftale.
  •         Der kan ikke lokalt indgås aftale om at udbetale eller afspadsere ulempegodtgørelsen efter andre end de her beskrevne regler uden fagforeningens godkendelse.  

Hvis du oplever, at den lokale håndtering af ulempegodtgørelsen afviger fra ét eller flere af ovenstående punkter, bør der ses på, om der er noget, som skal rettes til.

Hvis du som lærer ønsker at holde løbende øje med omfanget af din arbejdstid i de aktuelle tidsrum og sammenholde det med, hvor mange timer du får udbetalt i ulempegodtgørelse, eller du som leder eller TR får brug for at lave eller kontrollere en beregning af ulempegodtgørelse, findes der et skema til formålet på DMpF’s hjemmeside.

Hvis du vil vide, hvor stor din ulempegodtgørelse er, vil du kunne se beløbet pr. time og den samlede udbetaling i en konkret måned, hvis du udfylder vores lønseddeltjek for musikskolelærere (find skemaet med det aktuelle datointerval).

Du er som altid velkommen til at kontakte DMpF, hvis der er noget, du er i tvivl om eller har brug for at få set nærmere på.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/