Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Sygemelding

Sygdom: Hvad skal du, og hvad må du?

Som musikskolelærer eller -leder er der en del ting at forholde sig til, når man bliver syg – udover naturligvis selve sygdommen. Her vil vi prøve at gennemgå nogle hovedtræk i sygemeldinger af kortere eller længere varighed.

Sygemelding

Når du bliver syg, skal du melde dig syg efter de retningslinjer, der er udstukket på arbejdspladsen. Hvis der er en frist for, hvornår på dagen man skal sygemelde sig, skal du overholde den – men det hindrer jo ikke, at du kan blive syg og uarbejdsdygtig senere på dagen, og så må sygemeldingen falde, når sygdommen opstår. Din arbejdsgiver har ikke krav på at få at vide, hvad du fejler, og må ikke spørge til eller presse dig til at varetage opgaver, du ikke er i stand til; som udgangspunkt står du ikke til rådighed for arbejdspladsen for andet end sygesamtaler mv., når du er fuldt sygemeldt, heller ikke for fx afbud til elever eller samarbejdspartnere eller for online undervisning/møder eller andre aktiviteter. Det er dog en god idé ved sygemeldingen at give besked, hvis der er noget, som arbejdspladsen akut skal være opmærksom på at aflyse eller give besked om videre ud i organisationen. Hvis du kun er delvist syg, dvs. stadig i stand til at klare nogle af dine opgaver, skal du meddele din arbejdsgiver dette, så I sammen kan tilrettelægge dit arbejde efter situationen. Du skal selvfølgelig raskmelde dig, når du er frisk igen – eller raskmelde dig delvist, hvis din sygdom udvikler sig, så du undervejs kan genoptage nogle af dine arbejdsopgaver. Det er muligt at være sygemeldt fra én af flere arbejdspladser, hvis der er forhold eller opgaver på arbejdspladsen, som du bliver syg af eller ikke kan udføre pga. din sygdom.

Lægeerklæring

Hvis din arbejdsgiver beder om at få lægelig dokumentation for din sygdom, påhviler udgiften arbejdspladsen, så din arbejdsgiver må oplyse, hvortil lægen skal sende regningen. Du skal hurtigst muligt bestille tid hos lægen for at få erklæringen udfyldt. Erklæringen kan have forskellige former og indhold alt efter situationen. Ved længerevarende sygefravær vil du også modtage forespørgsler af forskellig karakter fra din hjemkommune, bl.a. om sygedagpengerefusion til arbejdsgiveren, og der vil efter nogen tids sygemelding kunne indkaldes til forskellige former for samtaler alt efter din situation. Du har pligt til at deltage i disse samtaler, medmindre din sygdom forhindrer dette.

Løn under sygdom

Mens du er syg, får du din sædvanlige løn samt (for musikskolelærere) den ulempe- og weekendgodtgørelse, du ville have fået, hvis du havde været på arbejde som planlagt. Du modtager dog ikke befordringsgodtgørelse for km, du ikke har kørt.

Medgået arbejdstid under sygdom

Under sygdom betragtes den planlagte arbejdstid som afviklet. For musikskolelæreres vedkommende er det i arbejdstidsaftalens § 6, stk. 1, nr. 1 og bemærkning til nr. 2 beskrevet, hvordan den medgåede arbejdstid beregnes ved sygefravær.

Søg hjælp

Langt det meste sygefravær er heldigvis kortvarigt og ukompliceret. Derimod kan det ved længerevarende sygefravær være en god hjælp at have DMpF med på sidelinjen. Tag altid kontakt til os, hvis du oplever vanskeligheder eller har spørgsmål i forbindelse med sygemelding, uanset varighed. 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/