Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Orkesterrejser og øveture - NB: Gælder frem til d. 31/7 2018

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

I arbejdstidsaftale 2016 er der nye regler for aflønning af musikskolelærere for deltagelse i orkesterrejser, øveture og andre arrangementer med overnatning med elever. Under den gamle overenskomst havde vi indgået lokalaftaler om sådanne ture med mange af landets kommuner, men da der nu er en beregningsmodel i den centrale overenskomst, er de lokale aftaler ikke længere aktuelle på dette punkt.

 

Tiden til afvikling af ture af denne karakter beregnes såle­des:

Alt arbejde ud over selve turen, dvs. al forberedelse, møder, prøvearbejde, forældre/-elevkontakt, sammenpakning af instrumentarium osv. samt tilsvarende efterbehandling af turen registreres som almindelig arbejdstid og medregnes, når den præsterede arbejdstid opgøres ved normperiodens afslutning.

Tiden på selve turen beregnes på en anden måde:

Lederen definerer, efter dialog med de deltagende lærere, et tidspunkt for arbejdsdagens begyndelse, typisk kl. 7.

På afrejsedagen beregnes antal timer fra turens begyndelse til næste arbejdsdags begyndelse. Timerne medregnes som arbejdstimer, dog højst 14 timer. Hvis der er tale om flere end 14 timer, medregnes 14 timer.

På mellemliggende dage medregnes 14 timer.

På hjemkomstdagen medregnes antal timer fra arbejdsda­gens begyndelse til hjemkomsten, dog højst 14 timer – efter samme princip som på udrejsedagen.

Arbejdstiden holdes samlet

Hvis læreren på afrejsedagen eller hjemkomstdagen har andre arbejdsaktiviteter, f.eks. et møde fra kl. 9 på afrejse­dagen, medregnes timerne fra første fremmøde til turens begyndelse (i dette tilfælde 2 timer kl. 9-11) som almindelig arbejdstid.

Tillæg

På denne type rejser beregnes ikke ulempegodtgørelse på 25 % i tidsrummet kl. 17-06, og der beregnes ikke week­endgodtgørelse for arbejde i weekender mv. I stedet ydes et tillæg pr. påbegyndt hverdag (her starter dagen kl. 00 og slutter kl. 24) på pt. 171,21 kr. og pr. påbegyndt lørdag, søndag eller søgnehelligdag et tillæg på pt. 389,44 kr.

I nedenstående tilfælde ydes således tillægget på 171,21 kr. 4 gange for mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Tillægget udbetales ved første lønudbetaling efter rejsens afvikling, dog kan der af hensyn til arbejdsgangen med lønindberet­ning i visse tilfælde gå en ekstra måned inden udbetaling.

 

Man skal være opmærksom på, at der gælder andre regler for beregning af arbejdstid for tjenesterejser.

Ligeledes skal man tilse, at overenskomstens bestemmelser om fridøgn overholdes. Se herom i arbejdstidsaftalens § 7.

 

Eksempel: Til en orkesterrejse er der afgang mandag kl. 11. Der er hjemkomst den efterfølgende torsdag kl. 20.30. Arbejdsdagens begyndelse defineres til kl. 7.00.

Arbejdstid:

Tidsrum

Mandag kl. 11 – tirsdag kl. 7

Tirsdag kl. 7 - onsdag kl. 7

Onsdag kl. 7 - torsdag kl. 7

Torsdag kl. 7 - torsdag kl. 20.30

I alt

Antal timer

20 timer

24 timer

24 timer

13 ½ timer

 

Antal timer, som medregnes i arbejdstidsopgørelsen

14 timer

14 timer

14 timer

13 ½ timer

14+14+14+13½ timer

= 55 ½ timer

Tillæg:

Dag (kl. 0-24)

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

I alt

Tillæg efter § 11, stk. 1

1 tillæg

1 tillæg

1 tillæg

1 tillæg

4 tillæg

Se arbejdstidsaftalens § 4, stk. 1, nr. 6, som omhandler orkesterrejser og øveture, samt § 11, stk. 1 og 2, som omhandler tillæg på hhv. hverdage og weekenddage.

Sekretariatet står naturligvis til rådighed for uddybende forklaring og for assistance i beregning af tiden til konkrete ture. ■

https://www.facebook.com/dmpf.dk/