Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Nyuddannet – og hvad så?

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Når konservatoriestudierne er ovre, melder en ny virkelighed sig: ”Hvad skal jeg leve af, og hvordan skal jeg bruge mit fag?” For en meget stor del af konservatorieuddannede vil arbejdslivet komme til at forme sig som et mix af udøvende musikerskab og undervisning, og mange er glade for den kombination.

De kommunale musikskoler

En oplagt mulighed er at søge ansættelse på en kommunal eller en kommunalt støttet musikskole. Der vil du i vid udstrækning opleve at kunne arbejde netop med dit fag, du vil få kolleger, som du kan sparre med, lære af og udveksle inspiration og erfaring med – og først og fremmest vil du få mulighed for at formidle musikglæde og instrumental faglighed til børn og unge på mange niveauer. Du vil også i høj grad opleve at få ordnede arbejdsforhold: Fast løn hver måned, løn under sygdom, omsorgsdage, barns 1. og 2. sygedag, delvis løn under barsel, pensionsindbetaling (det forekommer som en meget fjern virkelighed, men en skønne dag bliver pensionen grundlaget for den daglige økonomi), opsigelsesvarsel osv.

Hvordan kommer du i gang?

Hold øje med stillingsopslag DMpF’s hjemmeside og facebookprofil (følg os dér) og send også uopfordrede ansøgninger til skolerne i nærheden. Der er som udgangspunkt en kommunal eller kommunalt støttet musikskole i hver kommune, så de er nemme at finde.

Når du skriver ansøgninger, er det en god idé at holde dem korte og letlæste: Uddannelse, fag, interesseområder indenfor faget, tidligere undervisningserfaring og -interesse er vigtige. Giv et billede af dig selv, men udelad oplysninger, som ikke direkte har interesse for en evt. kommende arbejdsgiver.*

Start gerne med vikariater; på den måde har rigtig mange musikskolelærere indledt lange og gode arbejdsliv. Erfaringen viser, at man starter i det små – og så vokser det.

Hvad skal du være opmærksom på, når du får tilbudt job?

Hvis du får et vikariat af op til 1 måneds varighed, bliver du timelønnet efter et særligt sæt regler – kontakt DMpF for nærmere vejledning. Hvis ansættelsen derimod varer mere end 1 måned, enten som vikar eller i fast ansættelse, vil du blive månedslønnet, og så er der en række forhold, du kan være opmærksom på i forbindelse med ansættelsen:

  • Du skal have en ansættelseskontrakt, om muligt inden ansættelsen, ellers hurtigst muligt derefter.
  • Din løn skal aftales mellem lederen og den lokale tillidsrepræsentant. Du kan som nyuddannet og uerfaren underviser ikke lønnes under trin 28 på den kommunale lønskala.
  • Efter 5 måneders ansættelse under overenskomsten (gælder også for flere månedslønnede ansættelser tilsammen) skal der oprettes en pensionsordning til dig, hvor arbejdsgiveren indbetaler pension.
  • Din leder skal i dialog med dig udarbejde en opgaveoversigt med de arbejdsopgaver, jobbet indeholder.
  • Hvis du i en periode får brug for at søge supplerende dagpenge, får du brug for en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver, så du hurtigt kan påtage dig fuldtidsjob, hvis du får muligheden for det.

Kontakt gerne DMpF for individuel vejledning og sparring ved jobansøgning og tiltrædelse – også hvis du har brug for hjælp til musikerkontrakter, eller søger jobs indenfor andre musikundervisningsområder.

*Læs også artiklen ”Kunsten af skrive en fængende ansøgning”

https://www.facebook.com/dmpf.dk/