Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Nye regler for øveture og koncertrejser

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Med vedtagelsen af OK 18 ændres reglerne for beregning af arbejdstid i forbindelse med øveture og koncertrejser (arrange­menter med overnatning med elever) efter nuværende arbejds­tidsaftales § 4, stk. 1, nr. 6. De nye regler træder i kraft pr. 1. august 2018.

Fremover vil følgende gøre sig gældende:

Rådighedtjeneste

Ud over de op til 14 timer pr. døgn, som man hidtil har skullet medregne ved læreres deltagelse i øveture og koncertrejser mv., udløser de sidste 10 timer pr. hele døgn nu rådighedstje­neste med 1/3 af tiden, således at et helt rejsedøgn udløser 14 arbejdstimer + 1/3 af 10 rådighedstimer.

Tiden beregnes fra døgnets begyndelse

Hvor man hidtil har beregnet arbejdstiden pr. døgn fra ”arbejdsdagens begyndelse”, som blev defineret ud fra det tidspunkt, hvor man regnede med, at lærerens arbejdsdag startede undervejs på turen (typisk kl. 7, hvor eleverne skulle vækkes), beregnes tiden nu fra døgnets begyndelse, dvs. kl. 00.00.

Eksempel:

Hvis vi tager eksemplet fra Løn og Vilkår fra MUSIKSKOLEN nr. 2 2017, vil regnestykket efter d. 1. august 2018 se således ud: Til en orkesterrejse er der afgang mandag kl. 11. Der er hjem­komst den efterfølgende torsdag kl. 20.30. Der er ingen hellig­dage undervejs på turen. Tiden opgøres som al arbejdstid fra tidspunktet, hvor man møder frem, til tidspunktet, hvor man kan forlade arbejds-pladsen, den opgøres i timer og minutter, og der foretages ingen afrunding ved opgørelse af den præsterede arbejdstid.

Timerne for rådighedstjeneste udbetales uanset, om man bliver kaldt i tjeneste i de pågældende tidsrum.

Tiden på turen udløser ikke ulempe- eller weekendgodtgørelse. Det gælder som hidtil, at al anden aktivitet end selve rejsen (forberedelse, kommunikation, sammenpakning og udpakning af instrumentarium før og efter turen mv.) medregnes som helt almindelig arbejdstid, herunder at den udløser evt. ulempe- og weekendgodtgørelse.

Det må fortsat sikres, at reglerne for fridøgn overholdes iht. arbejdstidsaftalens § 7, ligesom der skal skelnes mellem øveture og koncertrejser efter arbejdstidsaftalens § 4, stk. 1, nr. 6 og tjenesterejser efter § 4, stk. 1, nr. 7.

Evt. spørgsmål kan rettes til sekretariatet, som også kan assistere ved beregning af arbejdstiden for konkrete øveture og koncertrejser.

undefined

https://www.facebook.com/dmpf.dk/