Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Nye ferieregler

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

I januar 2018 vedtog folketinget en ny ferielov, som i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2018 blev udmøntet i en ny ferieaftale på det kommunale område til ikrafttrædelse pr. 1. september 2020. I den mellemliggende periode vil der være tale om nogle overgangsordninger, så man kommer fra den ene ordning til den anden uden væsentlig gene for nogen af parterne. For 6. ferieuges vedkommende er reglerne dog i det store og hele uændrede, så det er alene for de 5 ugers ordinær ferie, at reglerne er ændret.

 

De væsentligste ændringer ser således ud:

Gammel ferieaftale

Ny ferieaftale

Optjening af ret til ferie med løn sker forskudt for ferieafholdelsen.

Der kan afholdes ferie med løn samtidigt med, at man optjener retten dertil – såkaldt samtidighedsferie

Ferieoptjeningsåret løber fra d. 1. januar til d. 31. december.

Ferieåret (perioden for optjening af ferie) løber fra d. 1. september til d. 31. august.

Ferieåret (perioden for afholdelse af ferie) løber fra d. 1. maj i året efter ferieoptjeningsåret til d. 30. april.  

Ferieafholdelsesperioden løber fra d. 1. september (samme kalenderår som ferieåret) til d. 31. december i det efterfølgende kalenderår, altså en periode på 16 måneder.

Ved afholdelse af ferie med løn udbetales lønnen for ansættelsesgraden på tidspunktet for ferieafholdelse.

Ved afholdelse af ferie med løn udbetales lønnen for ansættelsesgraden på optjeningstidspunktet.

I perioden frem til den nye ferieaftale træder i kraft, er der vedtaget nogle overgangsordninger, som i korthed går ud på følgende:

Fra d. 1. maj 2019 til d. 30. april 2020 afholdes ferie efter den gamle aftale.

Fra d. 1. januar 2019 til d. 31. august 2019 optjenes ret til ferie med løn i 16,64 dage (1 ferieuge = 5 feriedage) til afholdelse fra d. 1. maj 2020 til d. 31. august 2020 (evt. til d. 30. september 2020, hvis ferien planlægges inden udgangen af august 2020). Evt. ferie, som pr. 31. august ikke er afholdt eller planlagt til afholdelse i september 2020, overføres pr. 1. september 2020 til afholdelse efter de nye regler.

Fra d. 1. september 2019 til d. 31. august 2020 optjenes ferie, som lægges til side i en fond og udbetales, når man når folkepensionsalderen.

Fra d. 1. september 2020 planlægges og afholdes al ferie efter de nye regler.

Hvad skal man være opmærksom på lige nu?

Her og nu kræver ferieafholdelse i sommeren 2020 allerede nu planlægning på skoler, hvor man ønsker at holde mere end 16 dages fælles sommerferie (ferie afholdes altid på hele dage). Det gøres ved, at normperioden 2019-2020 planlægges på en sådan måde, at der er mulighed for at placere 0-dage som supplement til de 16 feriedage, som er til rådighed fra d. 1. maj 2020 til d. 31. august 2020.

Samlet materiale om de nye ferieregler.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/