Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Ny beregningsmodel for musikskolelæreres årsnorm

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Ny beregningsmodel for musikskolelæreres årsnorm

Efter OK21 beregnes det antal timer, en musikskolelærer skal præstere, på en ny måde:

Som udgangspunkt udgør arbejdstiden for en fuldtidsansat musikskolelærer 1924 timer pr. år, og timetallet beregnes for et år ad gangen fra d. 1. august til d. 31. juli. Fra de 1924 timer trækkes 5 ugers ferie, de helligdage, som falder på hverdage i det pågældende år og, efter lærerens valg, evt. 6. ferieuge.

Fradrag af ferie

Ferien udgør for en fuldtidsansat 5 uger à 37 timer, altså 185 timer.

Mellemregningen er således 1924 timer - 185 timer = 1739 timer.

Fradrag af helligdage

Der er hvert år 6 helligdage, som altid falder på hverdage (skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag), og 3 helligdage, som falder på skiftende ugedage (1. og 2. juledag og nytårsdag). Helligdage, som falder på en hverdag i det pågældende år, fratrækkes med 7,4 timer hver, så regnestykket vil se således ud:

De 1739 timer fratrækkes mellem 6 og 9 dage à 7,4 timer (mellem 44,4 og 66,6 timer), så normen lander imellem 1694,6 timer og 1672,4 timer. Gennemsnittet over årene vil ligge lige under 1680 timer.

I 2021-2022 falder juledagene og nytårsdag på weekenddage, så årsnormen for fuldtidsansatte musikskolelærere vil være 1694,6 timer.

Hos arbejdsgivere, som giver en halv eller en hel fridag d. 1. maj og/eller grundlovsdag, trækkes disse dage fra efter de samme principper.

Deltidsansatte

For deltidsansatte nedsættes normen forholdsmæssigt. En ansat på 25/37 skal således arbejde 1694,6 timer * 25/37 = 1145 timer i 2021-2022.

6. ferieuge

Hvis musikskolelæreren har valgt at afspadsere sin 6. ferieuge i det kommende skoleår, fratrækkes denne ligeledes årsnormen.

6. ferieuge udgør 37 timer for en fuldtidsansat og tælleren i ansættelsesbrøken for en deltidsansat (dvs. f.eks. 25 timer ved en ansættelse på 25/37).

Resultatet vil således være:

1694,6 timer - 37 timer = 1657,6 timer for den fuldtidsansatte

og

1145 timer - 25 timer = 1120 timer for den, som er ansat på 25/37.  

Hvad bruges årsnormen til?

Årsnormen udgør grundlaget for mængden af arbejdsopgaver for den enkelte musikskolelærer, for udarbejdelse af arbejdsskemaet med de konkrete arbejdstider og for beregningen af evt. over- eller merarbejde, når skoleåret er omme og den præsterede arbejdstid opgjort.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/