Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

krl.dk: Statistikker om løn mm.

Da undergrænsen for at kunne trække data er fem personer, vil man for ledernes vedkommende i langt de fleste tilfælde kun kunne trække statistikker for flere (eller alle) kommuner ad gangen, da der kun i ganske få kommuner er 5 eller flere ledere/mellemledere.  Anderledes stiller det sig for musikskolelærere, som i sagens natur er flere.

I KRL kan man finde et væld af oplysninger om gennemsnitsløn, løndele, lønudvikling over en periode, antal ansatte, ligelønsstatistikker, fraværsstatistikker osv. Disse oplysninger kan være interessante for TR’er og ledere at indhente, bl.a. i forbindelse med de årlige lønforhandlinger, ligesom hver enkelt musikskolelærer kan bruge statistikkerne som et pejlemærke for, hvor den aktuelle løn ligger i forhold til gennemsnittet.

Hvor findes oplysningerne?

KRL’s forside finder man en række ikoner, hvoraf særligt fire vil have interesse: Sirka1 (et omfattende statistikværktøj med uanede muligheder for søgning), fravær2, overenskomststatistikker3 og ligestillingsstatistikker4.

Gennemsnitsløn

Søger man gennemsnitslønnen for sin egen kommune, kan man vælge at sammenligne med landsgennemsnittet, med de andre kommuner i regionen eller med sammenlignelige skoler andre steder i landet og derved få et billede af, om kommunen ligger under, over eller på linje med dem, man sammenligner med.

Fravær

Her kan man i forskellige former trække det gennemsnitlige syge- og andet fravær for grupperne og se, om man ligger over eller under landsgennemsnittet samt i hvilken retning, fraværet bevæger sig fra måned til måned eller over længere perioder.

Ligeløn

For at vurdere, om der er reel ligeløn imellem kønnene, skal der naturligvis tages hensyn til de aktuelle ansattes forhold, men hvis man konstaterer, at der er lønforskel mellem kønnene, som man ikke kan forklare med objektive forhold som f.eks. anciennitet, uddannelsesniveau el.lign., bør man granske forskellene nøjere i forbindelse med de lokale lønforhandlinger – både de årlige og ved nyansættelser – så man sikrer reel ligeløn.

Gem dine søgninger

Hvis du vil undgå at begynde forfra, hver gang du besøger siden, kan du oprette en profil5, hvor du har mulighed for at gemme tidligere søgninger.

Brug statistikker med omtanke

De lærde strides om, hvem dette citat stammer fra, men vist ikke om dets gyldighed:

”There are three kinds of lies: Lies, damned lies and statistics”.

Med andre ord: Brugt med omtanke kan statistikker være et værdifuldt redskab, men pas på med fortolkningerne!

DMpF står som altid til rådighed for yderligere vejledning.

 

 

 undefined

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/