Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Genåbning af musik- og kulturskolerne

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Når musikskolerne, forhåbentlig snart, i skrivende stund kendes dato endnu ikke, kan genåbne helt eller delvist for fremmøde og ”almindelig” undervisning, må man forvente, at der vil være en mængde praktiske opgaver og spørgsmål at tage stilling til. Denne artikel skal ikke ses som en egentlig vejledning, men som inspiration til en tjekliste, som i større eller mindre grad vil være aktuel; billedet skifter fra dag til dag og uge til uge, så det vil til enhver tid være det aktuelle billede, som gælder. Ikke desto mindre vil der være nogle hoved-spor, som det vil give mening at gøre sig indledende overvejelser om, også før man kender konkret dato og vilkår for en genåbning.  

Smittekæder

Der har igennem forløbet været skiftende hensyn til og vejledninger vedr. smittekæder. Når musikskolelærerne atter skal møde frem (for en dels vedkommende: allerede er i gang med skolesamarbejder), må man sikre, at de instanser, som konkret tager stilling til igangsættelse, har et reelt billede af musikskolelærernes berøringsflader; hvor skoler og institutioner arbejder med at afkorte mulige smittekæder ved at dele børn og voksne op i mindre, afgrænsede grupper, vil musikskolelærere bevæge sig mellem mange af disse grupper, for manges vedkommende tilmed i flere kommuner.

Hygiejne

Hvordan forebygges mulighed for smitte via kontaktpunkter i de enkelte undervisningssituationer? Der vil være forskellige problemstillinger at håndtere i stort set alle musikskolefag: Sang, blæsere, strygere, tangentinstrumenter, småbørnshold, kor, sammenspil osv. Nogle instrumenter tåler afspritning, andre ikke, hvem stemmer instrumenterne, hvordan sikres imod dråbebåren smitte; problemstillingerne vil være mange, og kun musikskolernes egne ledere og lærere vil være i stand til fuldt ud at forudse, hvilke problemer der skal løses i hvert enkelt fag.

Lokaler

Der er en risiko for, at der i forbindelse med genåbning af skolerne vil være et andet lokalepres på kommunens samlede lokaliteter, end man er vant til: Der kan være krav om tilstrækkelig afstand mellem personer i lokaler, adgangsveje, venteområder, toiletter, håndvaskefaciliteter osv. Også i forbindelse med lokalers størrelse og indretning må der tages stilling til de konkrete fag: Skal der være andre afstandskrav ved undervisning af blæsere og sangere end af strygere?

Samarbejde er nøglen

Som i mange andre forbindelser er et godt og konstruktivt samarbejde på alle niveauer nøglen til at komme bedst muligt igennem denne vanskelige tid. Kun derigennem kan det sikres, at tiltagene tilpasses de lokale forhold, og at alle gode tanker og kræfter kommer i spil.

Sekretariatet står naturligvis til rådighed for vejledning og sparring i forbindelse med de mange spørgsmål, som uvægerligt vil opstå i forbindelse med genåbning af musikskolerne.

 

 

 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/