Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Frister

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

I årets gang og ved særlige begivenheder er der nogle frister, som du som musikskolelærer eller -leder med fordel kan skrive dig bag øret (eller i kalenderen):

Senest med udgangen af april

(lærere og ledere):  Afholdelse af 6. ferieuge efter de almindelige regler. Derefter overgår planlægning af 6. ferieuge til et andet og – for den ansatte mindre smidigt – regelsæt, med mindre I aftaler andet.

Senest d. 1. maj

(lærere): Give din leder besked, om du vil afholde din 6. ferieuge som ferie, have den udbetalt eller have den indregnet i årsnormen.  

Senest d. 1. oktober

(ledere): Hvis kommunen anvender særreglen, som fremgår af Aftale om 6. ferieuge, § 15, skal du senest d. 1. oktober give arbejdsgiveren besked, hvis du ønsker at få din 6. ferieuge udbetalt i stedet for at afholde den.

Senest d. 1. oktober

(lærere og ledere): Give arbejdsgiveren besked om, hvordan du ønsker at afholde dine seniordage for det efterfølgende kalenderår. Hvis du ikke ønsker at ændre dit hidtidige valg, behøver du ikke at foretage dig noget.

Senest d. 1. oktober

(lærere og ledere):Meddelelse til kommunen, hvis du fra den efterfølgende 1. januar ønsker at ændre dit valg, om du ønsker alt pensionsbidrag indbetalt til pension, eller om du vil gøre brug af fritvalgsordningen for udbetaling af en del af pensionen. Kommunen kan desuden have fastsat frist for besked om, hvis du ønsker at indbetale mere til pension, end overenskomsten foreskriver. Hvis du ikke ønsker at ændre dit hidtidige valg, behøver du ikke foretage dig noget.

Senest med kalenderårets udløb

(lærere og ledere): Sørg for at have afholdt alle årets seniordage (hvis du har valgt at afholde dem) og omsorgsdage. Man kan aftale at overføre seniordage til det efterfølgende år, og de bliver overført, hvis du har været forhindret i at afholde dem – ellers bortfalder de. Omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb.

I forbindelse med graviditet og barsel

(lærere og ledere): Hvis du er gravid, skal du senest 3 måneder før forventet fødsel give arbejdsgiveren besked om graviditeten og forventet termin. Senest 8 uger efter fødslen skal forældrene give besked om, hvordan de ønsker at holde barsels-/forældreorlov.   

Lokale frister

Vær opmærksom på lokale frister, f.eks. for indlevering af kørselsregnskaber, ekstratimer/uforudset arbejdstid osv.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/