Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Beregning af arbejdstid og løn til vikariater

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Ved musikskolelæreres ansættelse til kortere forløb, primært i vikariater af kortere varighed, er det væsent­ligt at holde sig for øje, at vikarer i lighed med de øvrige musikskolelærere har krav på at få løn for al arbejdstid i forbindelse med vikariatet:

Forberedelse, relevant egen øvning, koordinering, udpakning og nedpakning af lokalet, korrespondance med ledelse/kontor/kolleger/den faste lærer/elever osv. Der aflønnes for det konkrete antal arbejdstimer, og der gennemføres en lønforhandling med

den lokale tillidsrepræsentant. Vikariater af mere end en måneds varighed aflønnes som månedslønnet ansættelse, og den samlede arbejdstid for ansættelsen beregnes som beskrevet i Løn og Vilkår,  MUSIKSKOLEN nr. 3 2018: Forkortet normperiode – hvornår og hvordan?

https://www.facebook.com/dmpf.dk/