Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Musikskolelærer på farten

Udvalget arbejder på en række spørgsmål, som vil belyse og undersøge, hvordan musikskolelæreres arbejdsliv er sat sammen - i form af udfordringer, fordele og ulemper.
Vi har en opfattelse af, at det er blevet langt mere udfordrende at være musikskolelærer (og for den sags skyld også leder) i forhold til for 10 år siden. Det skyldes bla. at musikskolerne har implementeret og gennemlevet en ny gennemgribende forandret overenskomst fra 2015 og frem, en folkeskolereform i 2013 som stadig udfordrer, flere coronanedlukninger, krig og økonomisk krise.

Spørgsmålene kunne bla. være:

Er vi klædt på til at rumme tidens børn?
Har du tid til Plan B, når printeren ikke virker, din SpeedAdmin er ved at opdatere, din kommunale mail kræver ny kode og det folkeskolelokale, du møder ind til er ribbet for instrumenter til skolens forårskoncert?
Vi forventer at præsentere en række relevante spørgsmål til udsendelse blandt musikskolerne i januar 2024. Herfra arbejder videre med svarene og vil præsentere udfordringerne med forslag til løsninger baseret på de erfaringer, vi også samler sammen.
Se også Lærerudvalget i DMpF:

https://www.facebook.com/dmpf.dk/