Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Om MUSIKSKOLEN

MUSIKSKOLEN er fagblad for medlemmer af Dansk Musikpædagogisk Forening (DMpF), primært musikskolelærere og -ledere samt andre professionelle musikundervisere og musikere.

Bladet udkommer i trykt udgave 6 gange pr. år. Derudover lægges der løbende materiale på hjemmesiden.

Oplaget af den trykte udgave er ca. 1600 eksemplarer.

MUSIKSKOLEN sætter fokus på musikpædagogers løn- og arbejdsvilkår, den løbende udvikling på musikskoleområdet og på de videregående musikuddannelser. Derudover præsenterer bladet den musikpædagogiske forskning og udvikling og afdækker aktuelle, kulturpolitiske tendenser lokalt og på landsplan.

Stillingsannoncer modtages løbende og lægges på nettet, efterhånden som de kommer ind. Priserne er som udgangspunkt som ved annonce i bladet (se medieblad). Hvis det kan nås i forhold til annoncens ansøgningsfrist, vil annoncen tillige blive bragt i det aktuelle nummer af MUSIKSKOLEN.

Redaktionen modtager meget gerne nyheder, forslag til artikler og debatindlæg fra læserne. Artikler, der indsendes uopfordret er meget velkomne og vurderes og redigeres i hvert enkelt tilfælde.

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/